Företagsanalys

Känner du att du inte längre har full kontroll på hur verksamheten går och hur lönsamheten ser ut? Eller har konkurrenter börjat ta större marknadsandelar? Har ni gammal teknik som behöver bytas ut men du känner dig inte säker om det finns tillräckligt med kapital för att investera? Det kan finnas många olika anledningar som gör att vi behöver göra en företagsanalys. 

Att göra en företagsanalys är ett bra sätt att identifiera förbättringspotential, skapa mer utrymme för tillväxt och avveckla det som inte längre är lönsamt.

Företagsanalys kan göras på hela företaget eller bara en del av företaget, beroende på behovet. Jag hjälper dig att komma fram till ert behov, gör en kartläggning på de nuvarande processer och identifierar på vilket sätt företaget kan hitta nya metoder, arbetssätt eller strategier för att behålla sin konkurrenskraft, lönsamhet eller uppnå den önskade tillväxten. Allt utifrån ert behov och önskemål. 

Exempel på tidigare uppdrag

Ett företag som varit verksamt i många år märkte att de börjat tappade marknadsandelar, att lönsamheten avtog och en högre personalomsättning uppmärksammades. De anlitade mig för en företagsanalys. Jag hjälpte de att kartlägga nuläget och vad som orsakade de uppmärksammade avvikelserna utifrån bla ekonomiska rapporter och samtal med personalen. Därefter tog jag fram en åtgärsplan till ledningen. De valde att informera hela organisationen om de nya åtgärdsplaner på ändringar i rutiner och arbetssätt samt hur de tillsammans ska återfå företagets tidigare glans. En kickoff arrangerades så att alla kände att de var med på banan. Ett år senare hade företaget märkt hur lönsamheten började komma tillbaka, personalen mådde bättre och kunderna stannade kvar. Allt detta med hjälp av en företagsanalys som tog ca 40 timmar att genomföra.


Ett företag inom tjänstesektorn kände att de bara stampade på samma ställe och inte så mycket nytt hände varken i kundstocken eller på kontot. De tog min hjälp att göra en genomlysning av företaget och identifiera vad som behöver göras för att få fart på företaget. Efter en genomgörd företagsanalys hittade vi några punkter som företaget kunde införa utan större investeringar. De skapade bättre interna flöde och effektivitet i processerna som i sin tur ledde till mer utrymme för att bearbeta nya kunder. Detta började även jobba med personalen på att sätt och uppmuntrade de att komma med förslag på förbättringar och egna idéer. Allt detta gjorde att företagskulturen ändrades till det bättre och försäljningen togfart. Dessa förbättringar kunde införas efter en företagsanalys som gjordes på ca 25 timmar.

Kurser

Ekonomi för icke ekonomer

Handledd online

Hållbarhet grundkurs

E-learning

Internationell Handel

E-learning
sv_SESwedish