Företagsanalys

Känner du att ni inte riktigt är med i matchen? Har konkurrenter börjat ta större marknadsandelar? Har ni gammal teknik som behöver bytas ut? Då är det dags att göra ett omtag och se vart skon klämmer. Att göra en företagsanalys är ett bra sätt att identifiera förbättringspotential, skapa mer utrymme för tillväxt och avveckla det som inte längre är lönsamt.

Företagsanalys kan göras på hela företaget eller bara en del av företaget, beroende på behovet. Jag hjälper dig med att skapa tydlighet i de nuvarande processer och identifiera på vilket sätt företaget kan hitta nya metoder, arbetssätt eller strategier för att behålla sin konkurrenskraft.  

Exempel på tidigare uppdrag

Ett företag som varit verksamt i många år märkte att de både tappade marknadsandelar, lönsamheten avtog och en högre personalomsättning visade sig ha uppkommit. Efter en företagsanalys där vi definiera nuläget och vad som orsakade de uppmärksammade avvikelserna tog vi fram en plan på åtgärder och informerade hela organisationen om de nya rutiner och arbetssätt samt hur vi tillsammans ska återfå företagets tidigare glans. En kickoff arrangerades så att alla kände att de var med på banan.


Ett företag inom tjänstesektorn kände att de bara stampade på samma ställe och inte så mycket nytt hände varken i kundstocken eller på kontot. De tog min hjälp att göra en genomlysning av företaget och identifiera vad som behöver göras för att få fart på företaget. Efter en genomgången analys hittade vi några punkter som företaget hade lätt kunnat åtgärda för att skapa bättre interna flöde och effektivitet som i sin tur skulle leda till mer utrymme att bearbeta nya kunder och att uppmuntra personalen att komma med förslag på förbättringar och egna idéer.

Kurser

Ekonomi för icke ekonomer

Handledd online

Hållbarhet grundkurs

E-learning

Internationell Handel

E-learning
sv_SESwedish