Hållbarhet

Är det dags att ta nästa steg och implementera hållbarhet i din affärsstrategi men du vet inte vart att börja eller vad hållbarhet egentligen är och hur det kan gynna dina affärer? Hållbarhet är inte bara en miljöfråga, det handlar även om den sociala som ekonomiska hållbarheten. Speciellt för mindre företag är hållbarhet en viktig fråga att ha med i sin strategi för att skapa konkurrenskraft och långsiktig överlevnad.

Jag hjälper dig att komma igång och identifiera vilka hållbarhetsaspekter är mest relevanta för er att fokusera på ur ett affärsmässigt perspektiv. Vi jobbar med hela organisationen och skapar bra interna processer och rutiner för uppföljning och implementering på alla nivåer. Hållbarhet är inte bara för de stora företagen, även ett enmansföretag kan göra skillnad och själv stärka sin konkurrenskraft på marknaden.  

Exempel på tidigare uppdrag

En kund som jobbar med kemikalier ville veta vad de kan göra inom hållbarhet. Vi genomförde först en grundkurs i ämnet så att de kände sig mer pålästa och införstådda inom området, sedan hade vi workshop med ledningsgruppen för att identifiera vilka globala mål skulle vara rimliga att jobba med och vad skulle ge mest effekt både internt och externt. Efter en granskning kom vi fram till att både arbetsmiljö och hållbara medarbetare som nya distributörer skulle ge snabb effekt inom alla områden både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi fick igenom alla nödvändiga förändringar, involverade personalen i arbetet och kommunicerade vårt arbete utåt så att alla kunde följa med företagets hållbarhetsresa.

En annan enmansföretagare som jobbar inom grafisk design, ansåg att hållbarhet var inget han i sitt tjänsteföretag kunde göra. Efter lite fundering och frågor samt information om vad hållbarhet är kom vi fram till att det var väldigt viktigt för honom, både som privat person som företagare. Vi identifierade några av de globala målen han lätt kunde applicera i verksamheten samt kommunicera ut till sina kunder.

Kurser

Ekonomi för icke ekonomer

Handledd online

Hållbarhet grundkurs

E-learning

Internationell Handel

E-learning
sv_SESwedish