Nedeljka Micic

Jag är utbildad civilekonom och startade Progress4Business efter att ha jobbat både inom privat som offentlig sektor i mer än 15 år inom affärsutveckling och utbildning. Mina kunder har alltid varit entreprenörer inom start-ups och scale-ups i olika branscher och jag har hjälpt de med deras olika utmaningar. 

Jag har varit med om allt från att registrera en enskild firma, till att notera bolag, fatta finansieringsbeslut, hjälpa företag gå internationellt till att stänga eller sälja bolag. Med den erfarenheten vet jag att något alla entreprenörer brottas med, är tiden. 

Därför har jag komprimerat en del av min kompetens i inspelade kurser som är kärnfulla och korta med konkreta tips och verktyg så att entreprenörer lätt kan få tillgång till relevant kompetens och fortsätta driva sina företag framåt. 

När jag jobbar med rådgivning eller tar mig an konsultuppdrag är mina arbetsmetoder likadana. Möten är kärnfulla med en tydlig agenda, syfte och mål för att snabbast möjligt åstadkomma resultat så att entreprenören kan fortsätta driva företaget i rätt riktning. 

Min mångsidighet och den breda erfarenheten hjälper mig att snabbt kunna sätta mig in i kundens situation, skaffa mig en helhetsbild och komma med konkreta åtgärdsplaner på kort tid. 

Min erfarenhet har lärt mig en annan sak också, det är att alla framgångar oavsett företag berott på en och samma sak - människan och teamet bakom affären. Det är människornas/teamets vilja, passion, frustation och kreativitet som gör att saker blir möjliga. 

I dessa möten och rum vill jag bidra med min energi, kompetens, erfarenhet och förmåga att se möjligheterna bortom horisonten. Förutom min kompetens och flexibilitet är det en annan sak som mina kunder uppskattar, det är mitt sätt att vara. Jag har alltid nära till skratt och det är aldrig långt från ett glädjetjut när ett mål är uppnått. 

Jag firar mina och kundernas framgångar och känner alltid att det lilla extra jag kan göra för de ger mig dubbelt så mycket glädje i retur. Känner du att också att det vore tryggt att ha mig vid din sida? 

Tveka inte, kontakta mig idag!

Affärsidé

Progress4Business vägleder  och utbildar entreprenörer som vill ha direkt effekt på företagets resultat.

Uppdrag

Att skapa långsiktigt hållbara och framgångsrika företag och entreprenörer oavsett bransch

Vision

Att skapa en plats där entreprenörer erbjuds rätt kompetens och vägledning så att de aldrig känner sig ensamma. 

Hållbarhetsarbete på Progress4Business

 På Progress4Business har jag valt att jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv där våra kunder, personalen och partners står i fokus.

Jag delar gärna med mig av min kunskap till andra för att bidra till fler tillväxtföretag i Sverige och ser till att själv utveckla min kompetens och ha en bra arbetsmiljö. För att kunna dela med mig av min kunskap till fler har jag valt att ha onlinekurser vilket dessutom minskar onödigt resande, pappersförbrukning och minskad stress för alla närvarande.

Jag jobbar även med minskat resande till och från mina kunder och åker antingen kollektivt eller miljövänligt när så är möjligt. Mitt långsiktiga mål är att bidra med min kunskap inom entreprenörskap i andra utvecklingsländer. 

Därför har jag valt ut Globala Mål 8 & 4 att jobba med. 


sv_SESwedish