Nedeljka Micic

Entreprenör, ekonom, företagsrådgivare, affärsutvecklare, strateg, siffernisse, säljare ... det finns många ord att beskriva mig med. En sak är säker och det är att mitt hjärta alltid slår ett extra slag när jag får höra en entreprenör berätta om sitt företag. Så har det alltid varit och kommer nog att förbli. 

Under mer än 15 år har jag jobbat sida vid sida av entreprenörer i olika branscher och i olika faser av deras företagande. Jag har varit med om allt från att registrera en enskild firma, till att notera bolag, fatta finansieringsbeslut, hjälpa företag gå internationellt till att stänga eller sälja bolag. 

Med den erfarenheten vet jag att något alla entreprenörer brottas med är tiden och verktygen, att klara av alla utmaningar längst vägen. En annan ska jag vet är att framgångsrika företag byggs av engagerade ledare och teamet de har med sig på banan. Det är människornas/teamets vilja, passion, frustation och kreativitet som gör att saker blir möjliga.

Jag ser fram emot att vara med i förverkliga dina entreprenörsdrömmar.

När jag jobbar med rådgivning eller tar mig an konsultuppdrag är mina arbetsmetoder likadana. Möten är kärnfulla med en tydlig agenda, syfte och mål för att snabbast möjligt åstadkomma resultat så att entreprenören kan fortsätta driva företaget i rätt riktning. 

Min mångsidighet och den breda erfarenheten hjälper mig att snabbt kunna sätta mig in i kundens situation, skaffa mig en helhetsbild och komma med konkreta åtgärdsplaner på kort tid. 

I dessa möten och rum vill jag bidra med min energi, kompetens, erfarenhet och förmåga att se möjligheterna bortom horisonten. Förutom min kompetens och flexibilitet är det en annan sak som mina kunder uppskattar, det är mitt sätt att vara. Jag har alltid nära till skratt och det är aldrig långt från ett glädjetjut när ett mål är uppnått. 

Jag firar mina och kundernas framgångar och känner alltid att det lilla extra jag kan göra för de ger mig dubbelt så mycket glädje i retur. Känner du att också att det vore tryggt att ha mig vid din sida? 

Tveka inte, kontakta mig idag!

Affärsidé

Progress4Business vägleder  och utbildar entreprenörer som vill ha direkt effekt på företagets resultat.

Uppdrag

Att skapa långsiktigt hållbara och framgångsrika företag och entreprenörer oavsett bransch

Vision

Att skapa en plats där entreprenörer erbjuds rätt kompetens och vägledning för att stärka sin konkurrenskraft. 

Hållbarhetsarbete på Progress4Business

 På Progress4Business har jag valt att jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv där våra kunder, personalen och partners står i fokus.

Jag delar gärna med mig av min kunskap till andra för att bidra till fler tillväxtföretag i Sverige och ser till att själv utveckla min kompetens och ha en bra arbetsmiljö. För att kunna dela med mig av min kunskap till fler har jag valt att ha onlinekurser vilket dessutom minskar onödigt resande, pappersförbrukning och minskad stress för alla närvarande.

Jag jobbar även med minskat resande till och från mina kunder och åker antingen kollektivt eller miljövänligt när så är möjligt. Mitt långsiktiga mål är att bidra med min kunskap inom entreprenörskap i andra utvecklingsländer. 

Därför har jag valt ut Globala Mål 8 & 4 att jobba med. 


sv_SESwedish