Marknadsplan

Vem är egentligen den mest lönsamma kundgruppen du har? Hur ska du kommunicera med de? Hur ska du behålla kunderna som redan handlat hos dig? Vad är det som får kunden att köpa?

Att jobba med kundresan och täppa alla hål på vägen är viktigt att tänka igenom och skapa rutiner och strukturer för arbetet. Ibland kan olika system integreras med varandra så att alla som behöver få information om kunden får det. Jag kan hjälpa dig med att skapa en tydlig bild av dina kundgrupper, identifiera kanaler att nå ut till de och arbetssätt för hur du samlar information om kunderna och jobbar strategiskt med att behålla de långsiktigt. Det är viktigt att ha en tydlig målbild och rätt kommunikation både internt och externt när du jobbar med din marknadsplan för att åstadkomma resultat.

Exempel på tidigare uppdrag

Nystartat företag satsade stora pengar på att marknadsföra sig men det gav ingen effekt, konverteringsgraden var för låg. Efter lite gemensamt arbete med att tydliggöra vem är den egentliga kunden, vart de finns, vilka kanalen använder de, tydlighet i intern strategi och kommunikation mellan marknad och säljavdelningen fick vi fram en marknadsplan. I marknadsplanen visade vi tydligt vilken målgrupp företaget vill komma åt, när, var och hur de ska bearbetas, allt från den första skapa behov fasen, till en strategi för hur att behålla deras intresse och relationen efter att de blivit kunder. Därefter kunde alla jobba mot samma mål och med en tydlig strategi. Resultatet blev synlig väldigt kort därpå.

Ett företag inom eventbranschen ville växa både nationell och internationellt men saknade en marknadsplan. Vi jobbade tillsammans med deras kundresa och att identifiera marknader att satsa på, samt strategi för kommunikation tillsammans med deras marknad- och säljavdelning. Efteråt kände de en lättnad för nu fanns det en tydlig väg framåt.

Kurser

Ekonomi för företagsledare

Handledd online

Hållbarhet grundkurs

E-learning

Internationell Handel

E-learning