Ekonomistyrning

Ekonomiska rapporter och budget är enkla verktyg att jobba med inom verksamhetsstyrning. Speciellt ägare och ledare men även personalen behöver ha grundkunskap inom ekonomi för att se hur varje persons handling har påverkan på lönsamheten. Dock är det ingen kunskap som kommer med arbetsuppgiften som entreprenör eller ledare. Genom att kunna förstå resultat och balansrapport, nyckeltal och ha tydliga mätetal kan du som företagsledare snabbt för en överblick för hur det går för företaget och vart ni är på väg.

Genom att jobba med budgetprognoser kan du fatta beslut snabbare och styra företaget i rätt riktning framåt. Detta betyder inte att du ska kunna bokföring eller behöver själv sköta administration. Det betyder bara att du behöver kunna tolka rapporterna på rätt sätt och ha de rätta verktygen för arbetet. Utifrån företagets strategi och affärsplan ska ekonomiska resurser fördelas och skapa lönsamhet.

Det jag kan hjälpa dig är att få insyn i företagets ekonomi, skapa struktur och modeller för arbete med ekonomi och ekonomistyrning samt hitta enkla sätt att jobba med uppföljningar.

Behöver du veta om nyinvesteringen är lönsam och hur lång tid det kommer att ta för att få investerat kapital tillbaka eller om leasing är bättre än lån? Allt detta kan jag hjälpa dig med.  

Exempel på tidigare uppdrag

Kund inom industri har sett att lönsamheten den senaste tiden har minskat. Vi började med en gemensam genomgång av ekonomistyrning men bla inköp, försäljning, konstruktion och produktion samt ekonomiavdelning. På så sätt skapade vi en gemensam intern förståelse för hur varje avdelning och deras rutiner påverkar lönsamheten. Därefter räknade vi på företagets nyckeltal jämfört med konkurrenternas. Tillsammans med ekonomiavdelningen tittade vi igenom deras prisuträkning och underlag för prissättning för att säkerställa att de har rätt underlag i systemet när offerter skall skickas och efterkalkyler tas fram. Vi beställde en uppdatering av affärssystemet för att koppla ihop olika program som gav underlag för en del siffror som behövdes i olika processer. Detta underlättade jobbet både för inköp, sälj och ekonomiavdelningen och ledningen fick mer relevanta underlag att titta på när viktiga beslut skulle fattas.

En kund i uppstarten behövde finansiering för att komma igång med sin e-handel. Vi skapade tillsammans både startbudget, kapitalbehov, underlag till banken inför en låneansökan och kunden fick genomgång av hur ekonomi i ett företag fungerar.

Ägare till en byggfirma fick genomgång av hans balans och resultaträkning för att förstå vart verksamheten tjänade pengar och vart de förlorade pengar. På så sätt kunden han känna sig trygg när han skulle ta in nya kunder, vilka kunder han skulle ta in och en trygghet i att tolka och förstå ekonomi i sitt företag.

Kurser

Ekonomi för icke ekonomer

Handledd online

Hållbarhet grundkurs

E-learning

Internationell Handel

E-learning
sv_SESwedish