Strategisk planering och kurser för företag och organisationer
Strategisk planering

Strategisk planering

strategisk planering

Strategisk planering

När kan vi hjälpa till: När det är dags att införa förändringsarbete, skapa en gemensam målbild och handlingsplan eller ett behov om att identifiera nuvarande processer uppstår, kan en utomståendes ögon vara bra att ha som hjälp. Att ha en tydlig strategi för genomförande och implementering är viktigt för att åstadkomma ett hållbart resultat.

Varför välja oss: Med mångårig erfarenhet av olika branscher, företag och organisationer kan vi som affärsutvecklare på ett snabbt och enkelt sätt komma in i ert team, ta ett helheltsgrepp kring organisationen, säkerställa att alla har samma syn på nuläget och därefter bygger vi ett hållbart, strategiskt plan framåt.

Hur vi jobbar: Varje företag är unikt och det kräver därefter skräddarsydda modeller för att tillmötesgå situationen. Ibland jobbar vi tillsammans i workshoppsformat, ibland håller vi en kurs för att höja kompetensnivån internt och ibland är det bara att processleda, identifiera och skapa en tydlighet och nya arbetsmetoder vi behöver göra för att ni ska åstadkomma ert önskade resultat.


Vad är första steget: Vi börjar alltid med en nulägesanalys och samtal med uppdragsgivaren för att säkreställa att vi kan leverera enligt behovet och därefter hittar vi tillsammans en modell för vårt samarbete som passar båda parter.