Strategisk planering och kurser för företag och organisationer
Hållbarhetsarbete

      Hållbarhetsarbete för nybörjare 

hållbarhet för nybörjare

Hållbarhetsarbete för nybörjare 

När kan vi hjälpa till: När du och ditt företag är i tankarna på att implementera hållbarhet i er verksamhet och vill förstå affärsnytta genom det arbetet. 

Hållbarhet är mycket mer än att bara hantera material och förpackningar. Det finns både ett socialt och ett ekonomiskt ansvar. Vi hjälper er att identifiera och hitta hållbara affärsmodeller inom er organisation. 

Varför välja oss: Vi har utbildade konsulter som kan hjälpa er att göra detta arbete rätt från början med bibehållen fokus på lönsamhet och affärsnytta. Vi har gjort detta i andra företag vilket ger oss större förståelse för hur arbete med hållbarhet kan användas och implementeras på ett enkelt sätt. 

Hur vi jobbar: Varje företag är unikt och det kräver därefter skräddarsydda modeller för att tillmötesgå situationen. Ibland jobbar vi tillsammans i workshoppsformat, ibland håller vi en kurs för att höja kompetensnivån internt och ibland är det bara att processleda, identifiera och skapa en tydlighet och nya arbetsmetoder vi behöver göra för att ni ska åstadkomma ert önskade resultat. Vi anpassar uppdraget efter ert nuläge och önskat läge. 

Vad är första steget: Vi börjar alltid med en nulägesanalys och samtal med uppdragsgivaren för att säkreställa att vi kan leverera utefter behovet och därefter hittar vi tillsammans en modell för vårt samarbete som passar båda parter. 

Att ha grundläggande kuskaper inom ämnet är ett bra första steg och då rekommenderar vi att börja med vår webbkurs inom hållbarhet som ni hittar via vår webbshop:  onlinekurs inom hållbarhetsarbete