Strategisk planering och kurser för företag och organisationer
Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

konsult inom ekonomistyrning

Ekonomistyrning

När kan vi hjälpa till: När du vill hitta verktyg och nyckelaktiviteter inom ekonomi och administrationen för att skapa effektivitet, lönsamhet och förståelse för företagets ekonomiska läge. Vi hjälper dig att kartlägga de nuvarande rutiner och processer för att se vad som kan förbättras och på vilket sätt du kan skapa bättre rutiner eller ta fram bättre ekonomiska underlag inför framtida beslut. 

Varje företag är unikt och därav kan olika metoder, nyckeltal och olika rapporter behövas för att kunna förstå helheten och ligga som grund för strategiska beslut.  Vi hittar ert sätt! 


Några områden vi brukar hjälpa företag med är:

- förstå dina ekonomiska rapporter 

- förstå hur resultat- och balansräkning hänger ihop

- analysera din ekonomi 

- hitta lämpliga nyckeltal att följa

- förstå kalkylering och prissättningsmetoder

- prisstättning inom produktion och tillverkning

- träna på ditt budgetarbete

- identifiera nuvarande processer och hitta nya sätt att effektivisera ekonomi och adminisitrationsarbete


Vid behov av nyinsvestering kan vi hjälpa dig med: 

- räkna på kapitalbehovet

- ansöka om offentliga medel 

- hitta investerare

- förbereda låneansökan till banken


Ekonomistyrning är ett sätt för att få snabb överblick över företagets lösamhet och underlättar intern kommunikation mellan avdelningar.  Alla inom företaget behöver förstå hur olika kostnader påverkar våra intäkter och marginaler. Vi kan hjälpa dig att få en samsyn och förståelse inom hela företaget.

Att blicka framåt och kunna göra nya satsningar är oftast förknippat med finansiering, antingen egen eller extern. Även här kan vi hjälpa dig att hitta det bästa finansieringsalternativet för din satsning. En viktig del i det arbetet är att göra en nulägesanalys av ekonomin och en väl utarbetad budget för att säkerställa att företagets ekonomi kan bära en ny investering. 

Vi hjälper dig med din ekonomistyrning mot nya mål och bättre lönsamhet!  


Varför välja oss: Erfarna företagsekonomer med erfarenhet inom bl a finansiering och utbildning inom företagsekonomi som snabbt kan identifiera tidstjuvar, flaskhalsar och behov av intern kompetens för ett effektivt ekonomiarbete. Vi har erfarenhet från olika branscher och har hjälpt företag med allt från nystart till nyemission och försäljning.

Med andra ord kan vi hjälpa dig med det mesta du som företagsledaren behöver för att fatta ekonomiskt lönsamma och hållbara beslut. 


Hur vi jobbar: Vid första möte pratar vi om ditt behov och utifrån den informationen lägger vi fram ett förslag på vårt samarbete. Ibland kan en kurs vara aktuell ibland kan det räcka med några timmars gemensam genomgång av ekonomin.

Mer om kursen kan du läsa här.


Vad behöver du göra nu:

Boka ett första möte med oss redan idag!