Strategisk planering och kurser för företag och organisationer
Internationalisering

Internationalisering

internationalisering

Internationalisering

När kan vi hjälpa till: När det är dags att titta utanför Sveriges gränser. Internationalisering är ett stort steg och förberedelser är extra viktiga att göra innan beslutet tas. Vi hjälper er med att se vad som behövs för att satsa internationellt, vilka marknader som kan vara intressanta och vilka fallgropar att undvika. Varje marknad är unik och behöver studeras noga innan satsningen. Vi ger er det stödet ni behöver för att lyckas med denna spännande resa!

Varför välja oss: Med mångårig erfarenhet inom internationell handel har vi både förståelse och kunskap inom olika marknader. Vi vet vad som krävs för att internationalisera ett företag och vikten av de kulturella aspekterna. Förutom den interna kompetenser har vi nätverk av konsulter specialiserade på olika marknader som kan hjälpa till att undersöka och etablera företaget med rätt strategi på den marknaden. 

Hur vi jobbar: Varje företag är unikt och det kräver därefter skräddarsydda modeller för att tillmötesgå situationen. Ibland jobbar vi tillsammans i workshoppsformat, ibland håller vi en kurs för att höja kompetensnivån internt och ibland är det bara att processleda, identifiera och skapa en tydlighet och nya arbetsmetoder vi behöver göra för att ni ska åstadkomma ert önskade resultat.

Vad är första steget: Vi börjar alltid med en nulägesanalys och samtal med uppdragsgivaren för att säkreställa att vi kan leverera utefter behovet och därefter hittar vi tillsammans en modell för vårt samarbete som passar båda parter. 


Vi har även webbkurs inom internationell handel som kan vara ett bra första steg både för dig som vill veta mer om export/import regler och för dig som vill göra affärer inom EU. Mer information finner du här: onlinekurs inom internationell handel.